Aikido is een krijgskunst die eenheid in lichaam en ziel nastreeft. Het kent geen competitie. Hierdoor zijn er geen beperkingen. Aikidokas trainen dan ook constant met elkaar op alle niveaus, jong en oud, man en vrouw, niet gehinderd door lichamelijke afmetingen en/of afwijkingen. Deze kunst wordt reeds jaren beoefend met als doel om lichaam en geest op elkaar af te stemmen en in balans te brengen. Volledig contact, toch zonder kracht en met gratie de volledige controle over jezelf en de situatie houden. In stresssituaties de rust uitstralen zoals het oog van een orkaan. Sturen door verplaatsing en balansverstoring in plaats van snelheid en kracht. Controleren door aanwezigheid en overwicht vanuit een stabiele positie. Je niet mee laten slepen door de uitersten in deze wereld van dualiteit, maar weten en werken met de eenheid van trialiteit (drievoudigheid)……de uitersten en alles daar tussen in!
 

Hoe dit mogelijk is? Wordt bewust van de mogelijkheden van lichaam en geest. Stem ze op elkaar af. Maar bovenal, richt je tot de mogelijkheden en kansen! In plaats van de problemen en beperkingen. Werk aan het gevoel en de intuďtie. Beperk je niet door het denken om een te zijn…..BEN EEN!

Alleen op de mat in de dojo? Aikido beoefend op de manier van “een zijn” wordt een levenswijze op universeel niveau. In combinatie met andere sporten, in het verkeer, op het werk en thuis integreert deze levenswijze een gracieus, stabiel en gebalanceerde persoonlijkheid welke door iedereen gewaardeerd zal worden.

 

 

Durf jij in je eigen kracht te gaan staan? Een voorbeeld in je omgeving en op het werk te worden? De uitdaging van je leven aan te gaan? Kom dan voor een proefles!

 
De krijgskunst kenmerkt zich door een traditie van vormen die vaardigheid, balans en eenheid vereisen. Perfect uitgevoerd stralen die vormen een zekerheid en bewustheid uit, van gracieuze beweging en eenheid, die door iedereen voelbaar zijn. Niet gehinderd door welke omgeving of omstandigheid dan ook. Het doel is dan ook dat uiteindelijke de ingestudeerde reflexachtige bewegingen, welke de basis vormden van de uit te voeren kunst, worden losgelaten! Het wordt dan  een zelfstandige vorm die op het lijf en de geest van de beoefenaar geschreven is. Niet beperkt door de opponent of opponenten en de situatie, welke slechts beperkend werken, maar ontspruitend uit de mogelijkheden welke in veelvoud van de beperkingen wel aanwezig en ondersteunend aan het ZELF ZIJN zijn! Volledig verbonden met het collectieve bewustzijn zodat van daaruit ook de energie zal worden gevoed.